Công ty TNHH Đan Phượng
Dây cấp nước nhựa 2 đầu đồng

Giá bán : 20 000 VND


Dây cấp nước nhựa 2 đầu đồng

Dùng cấp nước bàn cầu, chậu rửa mặt

Loại dài 40 cm giá 20.000

Loại dài 60 cm giá 27000