Công ty TNHH Đan Phượng
Van Một Chiều Bình Nước Nóng

Giá bán : 70 000 VND


Van một chiều bình nước nóng

Dùng cho tất cả các hang: Ariston, Ferroli, Rossi, ...