Công ty TNHH Đan Phượng
Dây nguồn chống giật

Giá bán : 321 000 VND


Dây nguồn chống giật, dung cho bình nước nóng

Dùng cho tất cả các loại bình nước nóng gián tiếp