Công ty TNHH Đan Phượng
Ga thoát sàn inox G428

Giá bán : 70 000 VND


Ga thoát sàn Inox Vinahasa GB428

Kích thước 15cm x 15cm, phi 90cm

Khử mùi, chống hôiSản phẩm liên quan

Ga thoát sàn G220
Ga thoát sàn G220
105 000 VND
Ga thoát sàn G214
Ga thoát sàn G214
45 000 VND
Ga thoát sàn G215
Ga thoát sàn G215
57 000 VND
Ga thoát sàn inox G207
Ga thoát sàn inox G207
29 000 VND
Ga thoát sàn inox G209
Ga thoát sàn inox G209
43 000 VND
Ga thoát sàn inox G204
Ga thoát sàn inox G204
41 000 VND
Ga thoát sàn inox G224
Ga thoát sàn inox G224
60 000 VND
Ga thoát sàn inox G225
Ga thoát sàn inox G225
68 000 VND
Ga thoát sàn inox G228
Ga thoát sàn inox G228
71 000 VND
Cầu thoát nước sân thượng Vinahasa GB332
Cầu thoát nước sân thượng Vinahasa GB332
35 000 VND
Ga thoát sàn chống hôi inox BAO, LG12060L
Ga thoát sàn chống hôi inox BAO, LG12060L
225 000 VND
Ga thoát sàn chống hôi inox BAO, LG11760
Ga thoát sàn chống hôi inox BAO, LG11760
835 000 VND
Ga thoát sàn chống hôi BAO, LG11560
Ga thoát sàn chống hôi BAO, LG11560
735 000 VND
Ga thoát sàn chống hôi âm sàn TSA13060
Ga thoát sàn chống hôi âm sàn TSA13060
430 000 VND
Ga thoát sàn inox G227
Ga thoát sàn inox G227
60 000 VND
Ga thoát sàn inox G427
Ga thoát sàn inox G427
63 000 VND
Ga thoát sàn inox G212
Ga thoát sàn inox G212
79 000 VND
Ga thoát sàn inox G412
Ga thoát sàn inox G412
86 000 VND
Ga thoát sàn inox G311
Ga thoát sàn inox G311
124 000 VND
Ga thoát sàn inox G312
Ga thoát sàn inox G312
146 000 VND
Ga thoát sàn inox G222
Ga thoát sàn inox G222
Vui lòng gọi
Ga thoát sàn inox G223
Ga thoát sàn inox G223
Vui lòng gọi