Công ty TNHH Đan Phượng

Công trình của hệ thống cửa hàng tại KV Đà Nẵng

Khách sạn ZENTA

Khách sạn Ngôi Nhà Nhỏ 2

Khách sạn Như Minh

Khách sạn Monaco

Bệnh viện Quân Y 17

Chung cư cho người thu nhập thấp

Khách sạn Lan Sơn